منطقه کرج

لوله بازکنی گوهردشت کرج 09122550451 تخلیه چاه گوهردشت

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک صنعتی اشتهارد 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی دهقان ویلا کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حصارک 09122550451 تخلیه چاه حصارک

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حصارک پایین و بالا و تخلیه چاه 09122550451

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جهانشهر کرج 09122550451 تخلیه چاه جهانشهر

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی اشتهارد کرج 09122550451 تخلیه چاه اشتهارد

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

چاه بازکن فردیس کرج 09122550451 لوله بازکن فردیس

می 22, 2018/توسط javadarji

چاه بازکن گوهردشت کرج 09122550451 لوله بازکن گوهردشت

می 22, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فاز 1 اندیشه و تخلیه چاه فوری 09122550451

می 17, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فاز 3 اندیشه و تخلیه چاه فوری 09122550451

می 17, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فاز 4 اندیشه و تخلیه چاه فوری 09122550451

می 17, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فاز 5 اندیشه تخلیه چاه فوری 09122550451

می 17, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی خوشنام فردیس کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 12, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی چهار راه ملارد کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 12, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی راه آهن میدان استاندارد کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 12, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی جاده قدیم کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 12, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی جاده مخصوص کرج 009122550451 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردیس فلکه 5 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردیس فلکه 4 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردیس فلکه 3 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردیس فلکه 2 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردیس فلکه 1 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی میدان طالقانی کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 9, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی ترک آباد مصباح کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 9, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی اکبر آباد مهر شهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی میدان بار کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی حسین آباد مهر شهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی چهار راه دولت آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی میدان سپاه کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی شهرک ابریشم کیانمهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی شهرک علوی کیانمهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی سهرابیه کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی مهدی آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی چمران 2 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی چمران 1 کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فردوسی کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی فرخ آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی همایون ویلا کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی حجت آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی ولد آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی جعفر آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی حسن آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی تپه قشلاق کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی دشت بهشت کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی مشکین آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه فوری

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

مناطق کرج

فوریه 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی نهال و بذر کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 4, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مهرویلا کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 4, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی نوروزآباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 3, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی واریان شهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 3, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مظاهری کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان استاندارد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی همت آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان والفجر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان وحدت کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان انقلاب کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملک آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملت کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلستانک کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلزار کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی ولیعصر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی علی آباد گونه کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی عطار کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مدرس کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی کارمندان جنوبی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی قائم کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی فرهنگ کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی زنبق کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی امامیه کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قلمستان کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قزل حصار کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فرودگاه پیام کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فردوسی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی طالقانی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید فهمیده کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید رستمی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ولی عصر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک موحدین کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک مهران کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک فرهنگیان کرج 091422550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک شیخ سعدی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ذوب آهن کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک دریا کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک چمران کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهان نما کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهازی ها کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک پردیسان کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک بهداری کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سهرابیه کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرداری کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شکرآباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شعبان آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سلمان فارسی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سرجوی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی رجب آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی رجایی شهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دانشکده کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دانش آموز کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهارصد دستگاه کرج 0912250451 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهاردانگه کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهارباغ کرج 09122550451 تخلیه چاه چهارباغ کرج

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چمران کرج 09122550451 تخلیه چاه چمران کرج

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی جنگبانی کرج 09122550451 تخلیه چاه جنگبانی کرج

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی جمهوری کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بیلقان کرج 09122550451 تخلیه چاه بیلقان کرج

اکتبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بهاران کرج 09122550451 تخلیه چاه بهاران کرج

اکتبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بهار کرج 09122550451 تخلیه چاه بهار کرج

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار هفت تیر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار حدادی کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار بلال کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اوج کرج 09122550451 تخلیه چاه اوج کرج

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی انوشیروان کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده محمد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده طاهر کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده حسن کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امام رضا کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امام خمینی ارم کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ارم کرج 09122550451 تخلیه چاه ارم کرج

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اخگرآباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احمدیه کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احدآباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji