تونایی تست کردن لوله ها ونشت یابی

روشهای تست لوله 

پس از نصب کلیه لوله های فرعی و اصلی انشعابی افقی و عمودی شبکه آب و فاضلاب و قبل از نصب وسایل بهداشتی ،سیستم باید به منظور اطمینان از آببندی تست شود.

سه نوع تست برای بررسی میزان آببندی وجود دارد:

1.تست با آب

2.تست با هوا

3.تست با دود

آزمایش شبکه لوله با استفاده از آب :

سر لوله در پائین ترین قسمت در پوش شده و از سر دیگر با آب پر می شود حداقل فشار تست 1/5 برابر فشار شبکه آب شهری باشد.

آزمایش شبکه لوله با استفاده از هوا:

تست با هوا یا دود را برای تست شبکه های فاضلاب مورد استفاده قرار می دهند.

در تست هوا ،فشار در تمام نقاط سیستم یکسان است ولی در تست آب فشار در نقاط کم ارتفاع ،بیشتر و در نقاط مرتفع کمتر است.

در این حالت قطعه لوله مورد آزمایش فاضلاب را باید به شکل موثری با درپوش مسدود ساخت و هوا را تا فشار معادل100mm  ارتفاع آب به داخل لوله پمپ کرد ،این فشار از روی لوله u شکل متصل به تجهیزات آزمایش مشخص می گردد.فشار هوار در مدت زمان 5 دقیقه ای آزمایش بدون پمپاژ نباید از 75mm ارتفاع آب کمتر شود. هوا در نتیجه هر یک درجه تغییر دما در حدود 1/273 حجم طبیعی خود منبسط یا منقبض می شود و چنانچه در حین آزمایش افت دمایی در خط لوله صورت گیرد.هوای داخل آن منقبض شده و موجب افت سطح آب در لوله آبنمای u شکل می گردد.

آزمایش شبکه لوله با استفاده از دود:

استفاده لز کپسولهای دود برای این آزمایش توصیه نمی شود،چرا که احتما ایجاد فشار بالا در داخل لوله فاضلاب وجود دارد ،این آزمایش با استفاده از ماشین دود و معمولا در مورد لوله های فاضلاب موجود برای تعیین محل نشتی به کار می رود . برای اطمینان از پر شدن لوله فاضلاب از دود ،یک لوله لاستیکی را باید از داخل اببند سیفونها را عبور داد ،به طوری که هوای داخل لوله فاضلاب امکان فرار پیدا کند.

آزمایش با نصب یک توپی ودرپوش در یک انتهای لوله فاضلاب و پمپاژ دود از انتهای دیگر انجام شود .توپی با عملکرد دمها بالا می رود و چنانچه لوله فاضلاب سالم باشد در این موقعیت سالم می ماند.

انواع توپی ها:لوله های فاضلاب توسط یک توپی انبساطی یا توپی بادکنکی مسدود می گردد.

آزمایشهای مستقیم بودن و انسداد:

این آزمایش را می توان با قرار دادن یک مشعل الکتریکی در یک انتهای لوله فاضلاب و نگاه کردن از یک انتهای دیگر آن از طریق یک آینه انجام داد. هر نوع نقص در راستای لوله یا هر نوع انسداد از طریق آینه دیده می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *