پیدا کردن نشتی لوله آب و فاضلاب

روش پیدا کردن محل نشتی و ترکیدگی لوله فاضلاب

4.4/5 - (9 امتیاز)

روش پیدا کردن محل نشتی و ترکیدگی لوله فاضلاب را می خواهیم دراین مقاله آموزش دهیم.

روش های پیدا کردن محل نشتی لوله فاضلاب

پس از نصب کلیه لوله های فرعی و اصلی انشعابی افقی و عمودی شبکه آب و فاضلاب و قبل از نصب وسایل بهداشتی سیستم باید بمنظور اطمینان از آبندی تست شود. ما قصد داریم سه نوع مرحله را ذکر کنیم تا محل نشتی لوله فاضلاب مشخص شود. هر کدام از این مراحل باید با دقت بیشتری انجام شود.

  1. تست با آب
  2. تست با هوا
  3. تست با دود

آزمایش شبکه لوله با استفاده از آب

سر لوله در پایین ترین قسمت در پوش شده و از سر دیگر با آب پر می شود حداقل فشار تست باید 1/5 برابر فشار شبکه آب شهری باشد.

آزمایش لوله با استفاده از هوا

تست با هوا یا دود را برای تست شبکه های فاضلاب مورد استفاده قرار می دهند. در تست هوا، فشار در تمام نقاط سیستم یکسان است ولی در تست آب فشار در نقاط کم ارتفاع، بیشتر و در نقاط مرتفع کمتر است.در این حالت قطعه لوله مورد آزمایش فاضلاب را باید به شکل موثری با درپوش مسدود ساخت و هوا را تا فشار معادل 100mm ارتفاع آب به داخل لوله پمپ کرد.

نشت یابی لوله فاضلاب با استفاده از پمپ هوا

نشت یابی لوله فاضلاب با استفاده از پمپ هوا

این فشار از روی لوله u شکل متصل به تجهیزات آزمایش مشخص می گردد. فشار هوا در مدت زمان 5 دقیقه ای آزمایش بدون پمپاژ نباید از 75mm ارتفاع آب کمتر شود. هوا در نتیجه هر 1c تغییر دما در حدود 1/273 حجم طبیعی خود منبسط یا منقبض می شود. و چنانچه در حین آزمایش افت دمایی در خط لوله صورت گیرد، هوای داخل آن منقبض شده و موجب افت سطح آب در لوله آبنمای u شکل می گردد.

آزمایش لوله با استفاده از دود

استفاده از کپسولهای دود برای این آزمایش توصیه نمی شود. چرا که احتمال ایجاد فشار بالا در داخل لوله فاضلاب وجود دارد. این آزمایش با استفاده از ماشین دود و معمولا در مورد لوله های فاضلاب وجود دارد. این آزمایش با استفاده از ماشین دود و معمولا در مورد لوله های فاضلاب موجود برای تعیین محل نشتی به کار می رود.

آموزش نشت یابی لوله آب و فاضلاب

برای اطمینان از پر شدن لوله فاضلاب از دود، یک لوله لاستیکی را باید اتز داخل آببند سیفونها را عبورد داد،بطوری که هوای داخل لوله فاضلاب امکان فرار پیدا کند.

نشت یابی لوله

نشت یابی لوله

آزمایش با نصب یک توپی و درپوش در یک انتهای لوله فاضلاب و پمپاژ دود از انتهای دیگر انجام می شود. توپی با عملکد دمها بالا می رود و چنانچه لوله فاضلاب سالم باشد در این موقعیت ثابت می ماند. 

انواع توپی ها : لوله های فاضلاب توسط یک توپی انبساطی یا توپی بادکنکی مسدود می گردد.

آزمایشهای مستقیم بودن و انسداد

این آزمایش را می توان با قرار دادن یک مشعل الکتریکی در یک انتهای لوله فاضلاب و نگاه کردن از انتهای دیگر آن از طریق یک آینه انجام داد. هر نوع نقص در راستای لوله یا هر نوع انسداد از طریق آینه دیده می شود.