لوله بازکنی علی آباد شمالی تخلیه چاه علی آباد شمالی