منطقه 1

تخلیه چاه ازگل و لوله بازکنی ازگل 09122550451 فوری

دسامبر 15, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه اقدسیه و لوله بازکنی اقدسیه 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 20, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه الهیه و لوله بازکنی الهیه 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 20, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه امامزاده قاسم 09122550451 لوله بازکنی امامزاده قاسم

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه اوین و لوله بازکنی اوین 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه باغ فردوس و لوله بازکنی باغ فردوس 091222550451

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه درکه و لوله بازکنی درکه 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه تجریش و لوله بازکنی تجریش 09122550451 فوری

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه جماران و لوله بازکنی جماران 09122550451 فوری

دسامبر 21, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه چیذر و لوله بازکنی چیذر 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه دارآباد و لوله بازکنی دارآباد 09122550451 فوری

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه دربند و لوله بازکنی دربند 09122550451 شبانه روزی

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه دزاشیب و لوله بازکنی دزاشیب 09122550451 فوری

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه جوزستان لوله بازکنی جوزستان 09122550451 فوری

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

تخلیه چاه زعفرانیه و لوله بازکنی زعفرانیه 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه سوهانک و لوله بازکنی سوهانک 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه شهرک نفت و لوله بازکنی شهرک نفت 09122550451

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه شهرک محلاتی لوله بازکنی محلاتی 09122550451

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه فرمانیه و لوله بازکنی فرمانیه 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه فرشته و لوله بازکنی فرشته 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه قیطریه و لوله بازکنی قیطریه 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه کاشانک و لوله بازکنی کاشانک 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه کامرانیه و لوله بازکنی کامرانیه 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه محمودیه و لوله بازکنی محمودیه 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه نیاوران و لوله بازکنی نیاوران 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه ولنجک و لوله بازکنی ولنجک 09122550451 فوری

ژانویه 15, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حصار بوعلی 09122550451 تخلیه چاه حصار بوعلی

می 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی رستم آباد 09122550451 تخلیه چاه رستم آباد

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه اراج 09122550451 لوله بازکنی اراج چاه بازکن

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه حکمت 09122550451 لوله بازکنی حکمت چاه بازکن

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه شهید محلاتی 09122550451 لوله بازکنی شهید محلاتی

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه اتوبان امام علی 09122550451 لوله بازکنی فوری

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه اتوبان صدر 09122550451 لوله بازکنی اتوبان صدر

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه اندرزگو 09122550451 لوله بازکنی اندرزگو چاه بازکن

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه بلوار ارتش 09122550451 لوله بازکنی بلوار ارتش

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه پارک وی 09122550451 لوله بازکنی پارک وی فوری

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه جمشیدیه 09122550451 لوله بازکنی جمشیدیه چاه بازکن

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه سعدآباد 09122550451 لوله بازکنی سعدآباد چاه بازکن

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه صاحبقرانیه 09122550451 لوله بازکنی صاحبقرانیه

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه مینی سیتی | لوله بازکنی مینی سیتی |09122550451 | فوری

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه نوبنیاد | لوله بازکنی نوبنیاد |09122550451 | فوری

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه مقدس اردبیلی | لوله بازکنی مقدس اردبیلی |09122550451 | فوری

می 18, 2018/توسط javadarji

تخلیه چاه میگون | لوله بازکنی میگون |09122550451 | فوری

می 24, 2018/توسط javadarji

لوله بازکن لواسان 09196559120 چاه بازکنی لواسان شبانه روزی

می 25, 2018/توسط javadarji
لوله بازکنی

لوله بازکنی – 09122550451 – تخلیه چاه

می 31, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی منطقه 1 تهران 09122550451 تخلیه چاه

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji