آبگرمکن خورشیدی

آموزش نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی همراه با فیلم

آموزش نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی همراه با فیلم
” (1) رای، میانگین: 5

آموزش نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی همراه با فیلم” (1) رای، میانگین: 5”

نظافت منزل

نظافت منزل و محل کار 09122550451 شرکت خدماتی

نظافت منزل و محل کار 09122550451 شرکت خدماتی
Rate this post

نظافت منزل و محل کار 09122550451 شرکت خدماتیRate this post

پیدا کردن نشتی لوله آب و فاضلاب

روش پیدا کردن محل نشتی و ترکیدگی لوله فاضلاب

روش پیدا کردن محل نشتی و ترکیدگی لوله فاضلاب
” (8) رای، میانگین: 4.4

روش پیدا کردن محل نشتی و ترکیدگی لوله فاضلاب را می خواهیم دراین مقاله آموزش دهیم.

روش های پیدا کردن محل نشتی لوله فاضلاب

پس از نصب کلیه لوله های فرعی و اصلی انشعابی افقی و عمودی شبکه آب و فاضلاب و قبل از نصب وسایل بهداشتی سیستم باید بمنظور اطمینان از آبندی تست شود. ما قصد داریم سه نوع مرحله را ذکر کنیم تا محل نشتی لوله فاضلاب مشخص شود. هر کدام از این مراحل باید با دقت بیشتری انجام شود.

 1. تست با آب
 2. تست با هوا
 3. تست با دود

آزمایش شبکه لوله با استفاده از آب

سر لوله در پایین ترین قسمت در پوش شده و از سر دیگر با آب پر می شود حداقل فشار تست باید 1/5 برابر فشار شبکه آب شهری باشد.

آزمایش لوله با استفاده از هوا

تست با هوا یا دود را برای تست شبکه های فاضلاب مورد استفاده قرار می دهند. در تست هوا، فشار در تمام نقاط سیستم یکسان است ولی در تست آب فشار در نقاط کم ارتفاع، بیشتر و در نقاط مرتفع کمتر است.در این حالت قطعه لوله مورد آزمایش فاضلاب را باید به شکل موثری با درپوش مسدود ساخت و هوا را تا فشار معادل 100mm ارتفاع آب به داخل لوله پمپ کرد.

نشت یابی لوله فاضلاب با استفاده از پمپ هوا

نشت یابی لوله فاضلاب با استفاده از پمپ هوا

این فشار از روی لوله u شکل متصل به تجهیزات آزمایش مشخص می گردد. فشار هوا در مدت زمان 5 دقیقه ای آزمایش بدون پمپاژ نباید از 75mm ارتفاع آب کمتر شود. هوا در نتیجه هر 1c تغییر دما در حدود 1/273 حجم طبیعی خود منبسط یا منقبض می شود. و چنانچه در حین آزمایش افت دمایی در خط لوله صورت گیرد، هوای داخل آن منقبض شده و موجب افت سطح آب در لوله آبنمای u شکل می گردد.

آزمایش لوله با استفاده از دود

استفاده از کپسولهای دود برای این آزمایش توصیه نمی شود. چرا که احتمال ایجاد فشار بالا در داخل لوله فاضلاب وجود دارد. این آزمایش با استفاده از ماشین دود و معمولا در مورد لوله های فاضلاب وجود دارد. این آزمایش با استفاده از ماشین دود و معمولا در مورد لوله های فاضلاب موجود برای تعیین محل نشتی به کار می رود.

آموزش نشت یابی لوله آب و فاضلاب

برای اطمینان از پر شدن لوله فاضلاب از دود، یک لوله لاستیکی را باید اتز داخل آببند سیفونها را عبورد داد،بطوری که هوای داخل لوله فاضلاب امکان فرار پیدا کند.

نشت یابی لوله

نشت یابی لوله

آزمایش با نصب یک توپی و درپوش در یک انتهای لوله فاضلاب و پمپاژ دود از انتهای دیگر انجام می شود. توپی با عملکد دمها بالا می رود و چنانچه لوله فاضلاب سالم باشد در این موقعیت ثابت می ماند. 

انواع توپی ها : لوله های فاضلاب توسط یک توپی انبساطی یا توپی بادکنکی مسدود می گردد.

آزمایشهای مستقیم بودن و انسداد

این آزمایش را می توان با قرار دادن یک مشعل الکتریکی در یک انتهای لوله فاضلاب و نگاه کردن از انتهای دیگر آن از طریق یک آینه انجام داد. هر نوع نقص در راستای لوله یا هر نوع انسداد از طریق آینه دیده می شود.

نظافت منزل و محل کار

کناف کاری در قم 09126515879 کناف کار قم بصورت تخصصی

کناف کاری در قم 09126515879 کناف کار قم بصورت تخصصی
” (66) رای، میانگین: 4.9

کناف کاری در قم 09126515879 کناف کار قم بصورت تخصصی” (66) رای، میانگین: 4.9”

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در اهواز

تشخیص ترکیدگی لوله در اهواز 09122550451 با دستگاه فوری

تشخیص ترکیدگی لوله در اهواز 09122550451 با دستگاه فوری
Rate this post

تشخیص ترکیدگی لوله در اهواز 09122550451 با دستگاه فوریRate this post

نشت یاب آب در اهواز

نشت یابی لوله در اهواز 09122550451 تعمیرات ساختمانی اهواز

نشت یابی لوله در اهواز 09122550451 تعمیرات ساختمانی اهواز
” (3) رای، میانگین: 4

نشت یابی لوله در اهواز 09122550451 تعمیرات ساختمانی اهواز” (3) رای، میانگین: 4”

قلاویز کاری

قلاویز کاری چیست و نحوه قلاویز کاری

قلاویز کاری چیست و نحوه قلاویز کاری
” (6) رای، میانگین: 4.3

قلاویز کاری چیست و نحوه قلاویز کاری را می خواهیم آموزش دهیم:

قلاویز چیست

برای دنده کردن مهره به کمک دست معمولا از قلاویز استفاده می کنند.

قلاویز را می توان به پیچی تشبیه کرد که در روی بدنه آن به منظور تامین زاویه براده و هم چنین زاویه گوه سه یا چهر شیارایجاد شده است.از این شیارها برای براده و روغن کاری استفاده می شود.انتهای دنباله قلاویز دستی را معمولا چهار گوش می سازند تا بتوان به وسیله قلاویز گردن حرکت دورانی آن را تامین نمود.

در بعضی از قلاویزها زاویه آزاد وجود ندارد وبرخی دیگر بوسیله پشت سایی دندانه ها زاویه آزاد ایجاد می گردد.

محاسبه قطر سوراخ جهت قلاویز 

زاویه براده برای فلزات سخت و نرم متفاوت می باشد از همین رو باید در نظر داشت که هر قلاویزی ،برای هر فلزی ،مناسب نیست (مخصوصا آنهایی که دارای جنس نرم وبراده طولانی میباشند مثل آلومینیوم ومس)زاویه براده برای فلزات مختلف روی قلاویزها درج شده اند .

به دلیل وجود شیارهای براده ،جان قلاویز ضعیف شده و معمولا قادر به تحمل نیروی برش ،در یک مرحله براده برداری نمی باشد.

برای کم کردن نیروی برش ، قلاویزه ها را در یک دست ،شامل سه قلاویز پیشرو ،میان رو و پس رو را می سازند.برای شناخت این قلاویزه ها ،روی دنباله ((پیشرو))یک خط، قلاویز ((میان رو))دو خط و برای قلاویز ((پس رو))بون خط ویا سه خط ،ایجاد می کنند.برای اینکه قلاویزها در شروع براده برداری باکار درگیر شوند ،قسمت ابتدایی آنها را به صورت مخروطی می سازند و آن را ((قسمت برس)) می نامند.

زاویه شیب برش در قلاویزهای پیش رو_میان رو وپس رو باهم مساوی نمی باشد.قسمت برش هر یک از قلاویزها وظیفه شروع براده برداری را به عهده داشته وبه تدریج که به انتها میرسند،دندانه ها کامل می شوند.

برای قلاویز کاری مهره های دنده ریز و مهره هایی که دندانه های  آنها از نوع پیچ لوله می باشند(به دلیل کم بودن عمق دندانه ها )،معمولا از دو دست قلاویز پیشرو و پسرو استفاده می کنند .

جدول استاندارد قلاویز کاری

برای قلاویز کاری ورق ها و قطعات کم ضخامت (تا ضخامت 1/5برابر قطر اسمی قلاویز)که سوراخ راه بدر داشته باشند ، از قلاویزهای دیگری استفاده می کنند که دارای قسمت برش طولانی (در حدود نصف طول دندنه ها )بوده و تمام قسمت های قلاویز معمولی در روی آن جمع شده است.از مشخصات ظاهری قلاویزها میتوان به طول بلند قسمت دندانه آن اشاره نمود،این قلاویزها بنام قلاویزه های مهره معروف می باشند.

در بعضی از آنها ابتدا شار براده را به صورت مورب سنگ می زنند تا براده ای که در قسمت جلو برداشته می شود بسمت سر قلاویز هدایت گردد.این قلاویزها دارای قسمت مخروطی کوتاه بوده و زمان انجام کار را کاهش می دهند.

قلاویزها را در دو نوع دستی و ماشینی می سازند .دنباله قلاویزهای ماشنی استوانه بوده و انتهی آن را بصورت چهار گوش یا به فرم زبانه دار می سازند.

قلاویز دستی

امتداد شیارهای براده در قلاویزهای معمولی به موازات محور(مستقیم)می باشد ولی قلاویزهایی نیز وجود دارند که شیار براده آنها به صورت مارپیچ ساخته می گردد. اگر انحراف شیارهای براده این قلاویزه به سمت راست باشد،براده به سمت بیرون سوراخ هدایت شده و از آنها برای قلاویز کاری سوراخ های ته بسته استفاده می شود .چنانچه جهت پیچش شیار قلاویز به سمت چپ باشد،براده ها را از انتهای سوراخ به خارج هدایت می کند.

قلاویزها را از جنس فولاد آلیاژی در دو سیستم متریک واینچی به صورت راست گرد و چپ گرد می سازند .

جدول استاندارد قطر مته جهت سوراخکاری

قطر سوراخ برای قلاویز کاری ،کمی بزرگتر از انرازه قطر داخلی مهره در نظر گرفته شود.زیرا در اثر فشار برش ،لبه دندانها باد کرده وبه سمت خارج هدایت می شوند.در غیر این صورت علاوه بر ناصافی دندانه ها ،قلاویز در کار گیر کرده و امکان شکستن آن نیز وجود دارد.

در قطعاتی که جنس آنها نرها نرم بوده وبراده طویلی دارند ،بایستی قطر سوراخ زیادتر ازقطعاتی در نظر گرفت که جنس آنها سخت و شکننده بوده و دارای براده های کوتاهی می باشند.

پس از مته کاری بایستی لبه سوراخ را با یک مته سوراخ مخروطی90 درجه ،به اندازه نیم میلیمتر ،بزرگتر از قطر خارجی مهره خزینه کاری کرد تا قلاویز به راحتی در سوراخ جاافتاده و از ایجاد پلیسه جلوگیری شود.پس از جاافتادن قلاویز ،دسته قلاویز را باز می کنیم و با استفاده از گونیای 90 درجه ،فائم بودن امتداد قلاویز با سطح کار را کنترل می کنیم.

قیمت قلاویز

برای جلوگیری از ازدیاد براده و افزایش نیروی مقاومت ،بهتر است قلاویز را هر چند بار یکبار درجهت عکس بگردانیم.

در سوراخهای ته بسته ،بایستی عمق سوراخ رابیشتر از عمق قلاویز کاری در نظر گرفت و حتی الامکان از قلاویزهای ،شیار مارپیچی استفاده کرد .برای جلوگیری از شکستن قلاویز بهتر است براده ها را به دفعات از داخل سوراخ خارج کرد.

برای خارج کردن قلاویز شکسته ،در صورت امکان از ابزار مخصوصی که به همین منظور ساخته شده است،استفاده می گردد.این ابزار داری شاخک های قابل تنظیم می باشد و در شیار قلاویز شکسته ،گیر می کند.

برای تسهیل در خارج کردن قلاویز شکسته معمولا از مایعی استفاده می شود که در اثر خورندگی باعث آزاد سدن قلاویز در داخل سوراخ می گردد.برای این منظور در قطعات آلومینیومی از الکل، در قطعات مسی و برنجی از جوهرنمک ور در قطعات فولادی یا چدنی از محلول اسید سولفوریک رقیق استفاده می شود و پس از خارج کردن قلاویز شکسته بایستی سوراخ را با آب شستشو داد.

در صورت عدم دسترسی به وسایل بالا ،می توان ابتدا به کمک مشعل جوشکاری آب قلاویز شکسته را پس گرفت و سپس با سوراخ کردن و با استفاده از قلاویز چپ گردآنرا خارج نمود.

شرکت کوروش

 

انواع سوهان و کاربرد آن

انواع سوهان و کاربرد آن و انواع درل و کاربرد آن

انواع سوهان و کاربرد آن و انواع درل و کاربرد آن
” (7) رای، میانگین: 3.3

انواع سوهان و کاربرد آن

انواع سوهان و کاربرد آن را به اختصار توضیح می دهیم

سوهان یک آجه

سوهان های یک آجه برای براده برداری مواد نرم کننده آلومنیوم،قلع،مس،روی،سرب و مواد مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد.آج این سوهانها ممکن است بصورت عمود یا مایل نسبت به محور سوهان و یا به صورت منحنی ایجاد شده باشند.سوهانهایی که آج عمود به محور سوهان باشند براده در خود نگه داشته و این باعث تقلیل راندمان سوهان کاری می شود

انواع مختلف سوهان

انواع مختلف سوهان

ولی سوهانهایی که آج آنها مایل بوده و یا بصورت منحنی ایجاد شده باشند براده را به خارج سطح هدایت میکنند در بعضی از این سوهانها برای کوتاه کردن طول براده ها و در نتیجه هدایت بهتر در آنها شیاری کوچکی بوجود میاورند که آنها را شیارهای براده شکن گویند.

سوهان دوآجه

در براده برداری از کارهای سخت برای کوچک شدن طول براده و افزایش براده برداری،آنها را در دو امتداد مختلف آج می زنند که یکی از آنها آج روئی و دیگری آج زیرین نامیده می شود.زاویه انحراف آج زیرین را معمولا 54 و آج روئی را 71 درجه نسبت به محور سوهان انتخاب می کنند.

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوهان کاری

انواع سوهان و کاربرد آن

انواع سوهان و کاربرد آن

 1. قبل از شروع به کار از محکم بودن قطعه کار در گیره مطمئن شوید.
 2. هیچ وقت از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
 3. دسته سوهان باید در جای محکم درگیر شده باشد.
 4. دسته سوهان را با روش صحیح بندازید در غیر اینصورت به دست شما صدمه میزند.

آشنایی با انواع گیره

 1. گیره موازی رومیزی
 2. گیره آهنگری
 3. گیره لوله گیر رو میزی
 4. گیره صحرایی یاسه پایه

آشنایی با درل و انواع کاربرد آنها

از آنجائیکه در صنعت معمولا ماشینها و دستگاهها را از قطعات متعددی ساخته و این قطعات را بوسیله پیچ و مهرها،پین ها،پرچم ها و… روی هم سوار می کنند لذا لازم است که برای سوار کردن این قطعات و استفاده از وسایل اتصال،در داخل سوراخهایی ایجاد کردند.سوراخهایی که مقطع دایره ای داشته باشد

و با روش براده برداری ایجاد می گردند بوسیله مته ایجاد شده که عمل براده برداری ایجاد می گردند بوسیله مته ایجاد شده که عمل براده برداری را به کمک حرکت توام دورانی و پیشروی انجام میدهد که حرکت دورانی مته را دستگاهی بنام درل یا همان ماشین مته تامین می نماید.

اصول سوراخکاری

 1. برای سوراخکاری روی قطعات با جنس های مختلف،از مته مناسبی از نظر جنس تیپ و زوایای سر مته اسنفاده کنید.
 2. برای جلوگیری از کج شدن سوراخ،انحراف و شکستن مته بایستی براده های زیر گیره و قطعه کار را برطرف نمود.
 3. مته را قبل از بستن به ماشین از تظر لنگی امتحان کرده و از زدن ضربه به منظور رفع لنگی،خوداری کنید.
 4. مته های دنباله مخروطی را هرگز به سه نظام یا دو نظام نبندید.
 5. برای در گیر شدن مته در محل سوراخ و عدم انحراف آن بایستی در مرکز سوراخ بوسیله سمبه نشان فرورفتگی ایجاد کنیم.
 6. در سوراخکاری سوراخهای بزرگ برای جلوگیری از انحراف مته سوراخکاری را با مته های کوچکتر شروع میکنیم(پیش سوراخ)
 7. عمق سوراخها هرگز نباید از طول شیار ماپیچ مته عمیق تر باشد:در غیر اینصورت براده ها نمی توانند از سوراخ خارج شده و در داخل شیار مارپیچ متراکم گردیده و باعث شکستن مته میشود.در صورت اجبار می توان با تخلیه براده پس از مقدار کمی براده برداری عمل سوراخکاری را انجام داد.

شرکت کوروش

حدیده و انواع آن

حدیده و انواع آن و حدیده یک پارچه و چند پارچه

حدیده و انواع آن و حدیده یک پارچه و چند پارچه
Rate this post

حدیده و انواع آن

حدیده و انواع آن را به صورت مختصر توضیح می دهیم

حدیده دستی

عمل براده برداری از روی میله ها به منظور تهیه پیچ را حدیده کاری میگویند.

حدیده را میتوان به مهره هایی تشبیه کرد که در کنار دندانه های آنه شیار هایی جهت ایجاد لبه های برنده تعبیه شده است. این شیارها برای خروج براده و روغن کاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

حدیده ها عمل پیچ بری را در یک مرحله انجام می دهند. لذا برای تقسیم نیروی برش، روی تعداد دندانه های بیشتر، دندانه های آنها را بترتیبی می سازند که عمل براده برداری را به تدریج انجام داده و ضمن پیشروی، دندانه های پیچ را کامل نمایند. برای این منظور قسمتی از ابتدای آنها را بصورت مخروطی درستت می کنند تا دندانه های ابتدایی شروع براده برداری را بر عهده داشته باشند و دندانه های بعدی دندانه ها را کامل و پرداخت نمایند.

جنس حدیده ها را از فولاد ابزاز سازی (کربن دار و یا آلیاژی) انتخاب کرده و آنها را در دو سیستم اینچی و یا متریک به فرم های مختلف می سازند.

حدیده یک پارچه

برای پیچ بری قطرهای معین به کار می روند و برای پیچ های فولادی تا قطر 16 میلیمتر، فلزات سبک تا قطر 20mm و برای پیچ های برنزی تا قطر 33 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.حدیده های یک پارچه به فرم های گرد و شش گوش ساخته می شوند.از حدیده های شش گوش فقط برای اصلاح و تمیز کردن پیچ ها صدمه دیده استفاده می شود و جهت گرداندن آنها می توان از آچار تخت و یا رینگی کمک گرفت.

حدیده و انواع آن

حدیده و انواع آن

حدیده های گرد را در دو نوع درزدار و بدون درز می سازند.قطر حدیده های درزدار را می توان تا مقدار کمی(1/ تا3/ میلیمتر) تغییر داد.قطر حدیده های بدون درز ثابت بوده و معمولا روی بدنه آنها در محلی که دارای ضخامت کمتری می باشد،شیاری تعبیه می کنند که در صورت لزوم می توان آن را بریده تبدیل به ((حدیده درزدار)) کرد. توصیه می شود که از حدیده های یک پرج بدون درز برای،تمییز کردن پیچ های زده دار و یا آنهایی که قبلا کمی براده برداری شده اند، استفاده کرد.

حدیده چند پارچه

چون حجم براده در تولید پیچ های بزرگتر، زیا می باشد لذا نمیتوان آنها را با یک بار براده برداری، کامل کرد. در این حالت از حدیده های چند پارچه ای استفاده میشود.در این حدیده در چند مرحله به تدریج پارچه ها را به هم نزدیک کرده و این عمل را تا کامل شدن دندانه ها ادامه می دهند.

برای تولید پیچ های متوسط، معمولا از حدیده های چند پارچه استفاده می کنند. محیط خارجی این حدیده اغلب به صورت چهار گوش ساخته می شود. یکی از پارچه ها داخل حدیده بوضوح ثابت قرار می گیرد و پارچه دیگر توسط پیچ قابل تنظیم می باشد.

حدیده لوله

برای حدیده کردن لوله معمولا از حدیده های دو یا چهار پارچه استفاده می کنیم. پارچه های این حدیده را طوری می سازند که با یک دست پارچه بتوان، پیچ هایی را که دارای گام مساوی باشند، حدیده کاری کرد. شکل دندانه ها به منظور آب بندی ، به فرم مخروط ساخته می شود. رعایت صحیح جا انداختن پارچه ها مهم می باشد.

حدیده دستی

حدیده دستی

برای هدایت بهتر حدیده و جلوگیری از انحراف آن، در قسمت عقب حدیده گردان گردان پارچه ها وجود دارند که بنام پشت پارچه معروف هستند. حدیده های چهار پارچه فقط دارای یک پشت پارچه باشند. حدیده گردان ها معمولا یک دسته یا دو دسته ساخته می شوند و برای حرکت دادن در شعاع کم، معمولا آنها را در جغجغه ای درست می کنند.

علامت اختصاری پیچ های لوله حرف((R)) می باشد، مانند:R1/2 که حرف R نشان دهنده پیچ لوله و عدد1/2 مشخص کننده قطر داخلی (قطر آبدهی) بر حسب اینچ می باشد.

شرکت کوروش

انواع وسایل بهداشتی

وسایل بهداشتی و نحوه نصب توالت فرنگی

وسایل بهداشتی و نحوه نصب توالت فرنگی
Rate this post

انواع وسایل بهداشتی و نحوه نصب آنها

ظرفشویی

در اشکال مختلف (بستگی به مدل آشپزخانه دارد) یک لنگه و یا دو لنگه با سینی مخصوص آبرو یا بدون سینی به هر حال هر کدام از لگن ها توسط یک زیر آب به سیفون متصل می گردد که در بعضی از مدل های سیفون این وسیله جای مخصوصی جهت نصب شینگ تخلیه ماشین لباس شویی پیش بینی گردیده است.

ظرفشویی

ظرفشویی

شیر مخلوط ظرفشویی ممکن است برروی خود سینی یا روی دیوار نصب گردد. ارتفاع مناسب جهت نصب ظرفشویی 85 سانتی متر از کف می باشد. لوله فاضلاب باید از نوع استاندارد به قطر1.2 باشد.

نکته: فاصله بین دو لوله آب سرد و گرم از محور (وسط) لوله تا لوله 10 سانتی متر بایدباشد در غیر اینصورت تبادل حرارتی انجام نخواهد شد.

وان حمام

وان حمام یکی از وسایل بهداشتی با ظرفیت زیاد می باشد بطوریکه پیکر انسان را عموما در حالت درازکش می تواند در خود جای دهد. وان حمام نیز از سه قسمت لگن، شیر آلات، و تخلیه تشکیل شده است. شکل و اندازه و مشخصات کلی لگن تابع مقدار آب لازم شرایط مورد استفاده، فضای محل، جنس و حالت مورد نظر و غیره می باشد.

وان حمام

وان حمام

نوع معمولی و تجاری آن دارای طول حدود 152 تا 170 سانتی متر و عرض حدود 68 تا 80 سانتی متر است. ظرفیت وان حمام حدود 150 تا 200 لیتر می باشد. انحنای داخل لگن برای وضع راحت استفاده کننده و تخلیه سریع و کامل، بررسی و محاسبه شده است.وان حمام در دو نوع پایه دار و بدون پایه به بازار عرضه می شود.

نوع بدون پایه آن به کمک مصاح ساختمانی مانند کاشی، موزاییک، سنگ مرمر، ورق فلزی لعاب دار یا رنگ شده و غیره از یک، دو یا سه طرف بر حسب وضع حمل بین دیواره ها و گوشه ها نصب می شود. این نوع وان ها برای بازدید و تعمییرات و تعویض شیر آلات و غیره باید دریچه بازدیدی پیش بینی نمود.

نوع پایه دار: دارای سطوح جانبی عمودی بوده و نیازی به استفاده از مصالح ساختمانی برای نصب آن نیست. عمق لگن وان های حمام حدود 45 سانتی متر است.

دوش

دوش با آبدهی 15 لیتر در دقیقه برای شست و شو و پاکیزگی بدن و پا، خیس کردن و شستن رخت و معالجه با آب تنی مورد استفاده قرار می گیرد. و از نظر بهداشتی به علت نظافت به کمک جاری شدن آب بر خلاف آب وان که ساکن است مزیت بیشتری را دارا می باشد.

دوش

دوش

دوش از شیر مخلوط دوش و سر دوش که می تواند ثابت یا شیلنگی متحرک باشد و حوضچه محل ریزش آب تشکیل شده است حوضچه معمولا از سرامیک، چدن، و یا فلز لعاب دار به شکل مربع ساخته می شود. اندازه های آن حدود 70 تا 80 سانتی متر از عرض و طول بوده و عمق آن حدود 12 سانتی متر می باشد.

حوضچه را بر حسب موقعیت محل در کف نصب می نمایند یا روی کف قرار می دهند، حوضچه را می توان در محل از سیمان و کاشی ساخته و آنرا کاملا آببندی نمود. کف حوضچه باید دارای شیب کم به طرف سوراخ تخلیه بوده و لغزنده نباشد. بدین ترتیب گاهی اوقات کف را بصورت راه یا مشبک می سازد. در محل سوراخ کف حوضچه کف شور نصب می شود.

قطر لوله فاضلاب حوضچه 49 الی 40 می باشد. مزیت دوش نسبت به وان حمام و دستشویی نداشتن درب مسدود کننده خروج آب است. آب مصرف شده بلافاصله تخلیه می شود.

توالت

توالت بر دو نوع است:

توالت ایرانی

توالت فرنگی

توالت شرقی (ایرانی) و توالت (فرنگی) از توالت های شرقی در حالت چمباته استفاده می شود ولی توالت فرنگی دارای نشیمنگاه است. در اماکن عمومی اکثرا از نظر بهداشتی توالت ایرانی نصب می شود ولی در منازل مسکونی از توالت فرنگی نیز استفاده می شود هر چند که از نظر فیزیولوژی توالت ایرانی دارای مزیت بیشتر نسبت به توالت فرنگی می باشد.

به همین علت است که اخیرا ارتفاع نشیمنگاه توالت فرنگی از کف زمین کاهش داده اند. این ارتفاع از 40 سانتی متر به 30 سانتی متر تقلیل یافته است. در نصب این توالت ها چون دارای سیفون داخلی می باشند از سیفون مجزا استفاده نمی گردد.

کاسه توالت ایرانی دارای ابعاد 60*60 سانتی متر تا 90*80 سانتی متر بوده و از جنس چدن لعاب دار یا نوعی چینی می باشد. همچنین دو محل برای قرار دادن پاها بشکل برجسته راه راه نیز دارد

بیده

بیده از جنس سرامیک یا فلز می باشد و مورد مصرف آن برای شست و شو بدن استفاده از دست بوسیله پاشش آب پس از استفاده از توالت فرنگی می باشد. بیده نیز مانند سایر وسایل بهداشتی باید دارای تخلیه مناسب و سریع و کامل بدون بر جا گذاشتن مواد ته نشین بوده و امکان پیاده و سوار و تمییز کردن کلیه اجزا آن به آسانی میسر باشد.

بیده دارای دو عدد شیر آب سرد و گرم و تخلیه ای بقطر 42 الی 33 می باشد. ارتفاع نصب شیر پیسوار برای بیده 10 سانتی متر از کف می باشد. ابعاد بیده متفاوت بوده و بستگی به انواع آنها دارد. کل ارتفاع بیده از سطح زمین بین 39 تا 50 سانتی متر است.

عرض بیده بین 35 تا 42 سانتی متر و طول آن حدود 65 سانتی متر است. پایه بیده دارایچهار عدد سوراخ جهت نصب آن بروی کف کار می باشد.

فلاش تانک

فلاش تانک (به لاتین : Flush toilet) مکانیزمی است که برای جمع آوری و پیاده سازی یکباره آب به منظور شستن و با خود بردن مدفوع یا دیگر اشیاء در دستشوییی یا محوطه خانه و صنعتی استفاده می‌شود. مکانیزم هوشمندانه آن بر این اساس است که با کشیدن و رها کردن ضامن، درپوش که با وزن خود آب تانک مسیر خروج را مسدود کرده بود، آزاد می‌شود

و پس از جدای، شناور متصل به در پوش، آن را از مجرا به بالا نگاه می‌دارد تا آب مخزن به اتمام برسد و در پوش دوباره روی مجرا قرار گرد حال سطح موجود در اب شروع به بالا رفتن می‌کند و تا زمانی که مکانیزم دیگری آب ورودی به مخزن را قطع می‌کند تا از سر ریز آن جلوگیری کند. حال فلاش تانک آماده است تا دوباره با فرمان ضامن عمل کند.

ارتفاع مخزن آب انرژی پتانسیل لازم را فراهم می آورد. لوله قطور که حداقل افت انرژی را دارد این انرژی را به صورت جنبشی در محل مورد نظر تخلیه می‌کند. در کل هدف این است که حجم زیاد آب در زمان کم فراهم شود.

مخزنی است که می تواند مقدار زیادی آب را برای شستشو در فاصله زمانی کوتاه وارد کاسه توالت نماید و در ارتفاع 180 سانتی متر از کف نصب می گردد. هرگاه دستگیره فلاش تانک به پایین کشیده شود، یک اهرم باعث می گردد تا یک توپی را از سر جای خود برداشته و در نتیجه همه آب داخل مخزن به طرف توالت تخلیه می شود. 

پس از خالی شدن مخزن توپی دوباره سر جای خود قرار می گیرد و مجرای خروجی را می بندد. لازم به ذکر است که پس از خالی شدن آب داخل مخزن، توپی شناور در پایین قرار می گیرد و در نتیجه باعث ورد آب به داخل مخزن می گردد.

تا زمانی که شناور در بالا قرار بگیرد و باعث قطع آب گردد. ظرفیت فلاش تانک در حدود 12 الی 14 لیتر می باشد. ارتفاع نصب شیر پیشسوار برای فلاش تانک 160 سانتی متر می باشد.

سیفون

همۀ ما دیده ایم در صورت نوشیدن یک مایع با نی صاف، وقتی مکیدن را متوقف می کنیم مایع از نی به ظرف بر می گردد، یا به عبارت دیگر ارتفاع مایع داخل نی با مایع داخل ظرف هم برابر می شود حالا اگر به جای نی از یک شیلنگ استفاده کنیم و آن را به گونه ای خم کنیم که انتهای شیلنگ بالای سطح مایع نباشد در آن صورت مایع به ظرف بر نخواهد گشت، و برعکس آن از ظرف به داخل شیلنگ رفته و از انتهای آن که پایین تر است خارج می شود. به این وسیله (پدیده) سیفون می گویند. از این وسیله برای تخلیۀ سدها، آبیاری مزارع و فلاش تانک های دستشویی استفاده می شود. در قدیم هم از این روش برای بیرون کشیدن بنزین از باک خودروها استفاده می شد.

محلول لوله بازکن

اولین قدم و ساده‌ترین قدم برای باز کردن مجرای فاضلاب سینک ظرفشویی، باز کردن شترگلو یا همان سیفون زیر سینک ظرفشویی است که بهترین روش برای رفع گرفتگی چاهک کف آشپزخانه استفاده از لوله بازکن خانگی به شما میرود.

همان وسیله‌ای که با ایجاد مکندگی، مواد موجود در داخل لوله یا چاه را با فشار به سمت خارج هدایت می‌کند و سبب رفع گرفتگی  و باز شدن آن می‌شود. بنابراین وجود یک لوله بازکن خانگی در منزل ضروری است.

اگر این مورد پاسخ نداد، از مواد و محلول‌های شیمیایی لوله بازکنی که حاوی ترکیبات اسیدی مایع یا جامد میباشند و با حل کردن مواد زاید و لجن به رفع گرفتگی کمک می‌کند استفاده نمایید ولی اگر گرفتگی به علت گیر کردن یک جسم سخت در مجرای فاضلاب باشد، باید از روش فنر انداختن استفاده نمایید.

شرکت کوروش