منطقه کرج

لوله بازکنی رودهن 09122550451 چاه بازکنی رودهن شبانه روزی

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی رباط کریم 09122550451 چاه بازکنی رباط کریم فوری

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک مریم 09122550451 چاه بازکنی شبانه روزی

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ناز 09122550451 چاه بازکنی شبانه روزی فوری

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی سهیلیه 09122550451 چاه بازکنی سهیلیه شبانه روزی

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی صفادشت 09122550451 چاه بازکنی صفادشت فوری

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی سرخاب 09122550451 چاه بازکنی سرخاب شبانه روزی

سپتامبر 3, 2021/توسط javadarji

لوله بازکنی کلاک خلج آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 20, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی کرج نو 0451-255-0912 تخلیه چاه کرج نو

ژانویه 20, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی ولیعصر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 20, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی وحدت کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه وحدت کرج

ژانویه 20, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی مردآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه مردآباد

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز چهار مهرشهر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک صنعتی ملارد 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک بنفشه کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی فوری

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی شاهین ویلا 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی حیدر آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه حیدر آباد

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی حصار کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه حصار

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی سرحدآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی ساسانی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه ساسانی

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی رزکان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه رزکان

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی دولت آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه دولت آباد

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی حسین آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی حسن آباد 0451-255-0912 تخلیه چاه حسن آباد

ژانویه 19, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی اخترآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه اخترآباد

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی آق تپه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه آق تپه

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

تخلیه چاه شهرک ناز کرج 0451-255-0912 شبانه روزی و ارزان

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار ارم کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه بلوار ارم

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی برغان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه برغان

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی اهری کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه اهری

ژانویه 18, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی کرج و تخلیه چاه کرج 09129053823 شبانه روزی

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی اندیشه شهریار 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی کمالشهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی کمالشهر فوری

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی هشتگرد کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی ملارد کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی ملارد فوری

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی مصباح کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی مصباح فوری

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی مشکین دشت کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی محمدشهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی ماهدشت کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 4, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی نظرآباد کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی مهرشهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی مهرشهر فوری

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی گلشهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی گلشهر فوری

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی گرمدره کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی کیانمهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی عظیمیه کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شبانه روزی مشکین دشت 0451-255-0912 تخلیه چاه

دسامبر 3, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی گوهردشت کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزری

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک صنعتی اشتهارد 0451-255-0912 شبانه روزی

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی دهقان ویلا کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حصارک 0451-255-0912 تخلیه چاه حصارک

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حصارک پایین و بالا 0451-255-0912 تخلیه چاه

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جهانشهر کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی اشتهارد کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی باغستان 0451-255-0912 چاه بازکنی باغستان فوری

نوامبر 16, 2018/توسط javadarji

چاه بازکن فردیس کرج 0451-255-0912 لوله بازکن فردیس

می 22, 2018/توسط javadarji

چاه بازکن گوهردشت کرج 0451-255-0912 لوله بازکن گوهردشت

می 22, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز 1 اندیشه 0451-255-0912 تخلیه چاه فوری

می 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز 3 اندیشه 0451-255-0912 تخلیه چاه فوری

می 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز 4 اندیشه 0451-255-0912 تخلیه چاه

می 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز 5 اندیشه 0451-255-0912 تخلیه چاه

می 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی خوشنام فردیس 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 12, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چهار راه ملارد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 12, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی راه آهن کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 12, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جاده قدیم کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

آوریل 12, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جاده مخصوص کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی فوری

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس فلکه 5 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس فلکه 4 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس فلکه 3 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس فلکه 2 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس فلکه 1 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 11, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان طالقانی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 9, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی ترک آباد مصباح 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 9, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی اکبر آباد مهرشهر 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان بار کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حسین آباد مهرشهر 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چهار راه دولت آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان سپاه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه فوری

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ابریشم کیانمهر 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک علوی کیانمهر 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی سهرابیه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی مهدی آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چمران 2 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چمران 1 کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردوسی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فرخ آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی همایون ویلا کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حجت آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی ولد آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جعفر آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی حسن آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی تپه قشلاق کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی دشت بهشت کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی مشکین آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

آوریل 7, 2018/توسط javadarji

مناطق کرج

فوریه 17, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی نهال و بذر کرج 09122550451 تخلیه چاه

نوامبر 4, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مهرویلا کرج 0451-255-0912 چاه بازکنی شبانه روزی

نوامبر 4, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی نوروزآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

نوامبر 3, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی واریان شهر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

نوامبر 3, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مظاهری کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان استاندارد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی همت آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان والفجر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان وحدت کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان انقلاب کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملک آباد کرج 09122550451 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملت کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلستانک کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلزار کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی ولیعصر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مهر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی علی آباد گونه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی عطار کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مدرس کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی کارمندان جنوبی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی قائم کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی فرهنگ کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی زنبق کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی امامیه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قلمستان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قزل حصار کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فرودگاه پیام کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فردوسی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی طالقانی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید فهمیده کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید رستمی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ولیعصر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک موحدین کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک مهران کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک فرهنگیان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک شیخ سعدی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 25, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ذوب آهن کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک دریا کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک چمران کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهان نما کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهازی ها کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک پردیسان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک بهداری کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرداری کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شکرآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شعبان آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سلمان فارسی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سرجوی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی رجب آباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی رجایی شهر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دانشکده کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دانش آموز کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهارصد دستگاه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 20, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهاردانگه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چهارباغ کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی چمران کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی جنگبانی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی جمهوری کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بیلقان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بهاران کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه بهاران

اکتبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بهار کرج 09122550451 تخلیه چاه بهار کرج

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار هفت تیر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار حدادی کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار بلال کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اوج کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه اوج

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی انوشیروان کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 15, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده محمد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده طاهر کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده حسن کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 14, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امام رضا کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امام خمینی ارم کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ارم کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه ارم

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اخگرآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احمدیه کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احدآباد کرج 0451-255-0912 تخلیه چاه

اکتبر 11, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی آزادگان کرج 09122550451 چاه بازکنی شبانه روزی

جولای 19, 2017/توسط javadarji