لوله بازکنی خیابان 15 خرداد تخلیه چاه خیابان 15 خرداد