لوله بازکنی شهرک امیرالمومنین تخلیه چاه شهرک امیرالمومنین