لوله بازکنی شهرک شهید مفتح تخلیه چاه شهرک شهید مفتح