لوله بازکنی شهرک طالقانی قم تخلیه چاه شهرک طالقانی قم